Sugeng utawa wilujeng?

Sugeng utawa wilujeng?selamat pagi

Nalika aku isi bocah, diajari dening wong tuwaku, ngucapke “Sugeng enjing”, “Sugeng siang”, “Sugeng ndalu”. Nanging nalika aku wis dadi “lungsuran bocah”, asring aku krungu saka radio, penyiar ngucap, “Wilujeng enjing”, saya suwe saya kerep krungu pangucap utawa maca tulisan ‘Wilujeng enjing”.

Sawetara kanca duwe penemu yen “Sugeng” utawa “Wilujeng” padha wae, karo-karone isa dinggo. Nanging aku mikir yen luwih “pas”, nganggo “Sugeng”. Kanca-kanca kang milih “Wilujeng”, ndasari penemune amarga wilujeng iku tegese “slamet” (selamat), dadi yen “Selamat pagi”, ya mestine “Wilujeng enjing”, dene sugeng iku tegese urip, dadi ora pas yen diucapke “Sugeng enjing”. Nanging sugeng ora mung ateges urip, sebab isa uga sugeng tegese slamet. Yen ana tembung, “sami sugeng tow…”, iku tegese “padha slamet tow..”, dudu “padha urip tow..”

Mungkin ngucap “Wilujeng enjing” ora pati “wagu”, amarga wis akeh kang nggunaake, nanging apa bener yen “ucapan selamat” iku kabeh nganggo “Wilujeng ..”, merga wilujeng tegese slamet? Contone:

Selamat pagi: Sugeng enjing/Wilujeng enjing?
Selamat malam: Sugeng ndalu/Wilujeng ndalu?
Selamat tidur: Sugeng sare/Wilujeng sare?
Selamat makan: Sugeng dhahar/Wilujeng dhahar?
Selamat Natal: Sugeng Natal/Wilujeng Natal?
Selamat mendengarkan: Sugeng midhangetaken/Wilujeng midhangetaken?
Selamat ulang tahun: Sugeng ambal/tanggap warsa/Wilujeng ambal/tanggap warsa?
Selamat tahun baru: Sugeng warsa enggal/Wilujeng warsa enggal?
Selamat bekerja: Sugeng makarya/Wilujeng makarya?
Selamat jalan: Sugeng tindak/Wilujeng tindak?
Selamat datang: Sugeng rawuh/Wilujeng rawuh?
lan sapiturute.

Kanggo bandingan, ing basa Inggris, selamat iku “save”, nanging “Selamat pagi” = “Good morning”, dudu “Save morning”, “Selamat tahun baru” = “Happy New Year” dudu “Save New Year”, dadi ketoke rada jelas, yen sawijining “frasa”, iku ora mesti kudu ditegesi saben tembunge, nanging ana “rasa basa” kang uga perlu digatekke.

Pungkasane atur, mangga para sedherek saged milih lan milah, badhe ngangge “Sugeng” utawi “Wilujeng”. Menawi kula raosipun “sreg” milih “Sugeng” kemawon (eh…. sugeng punika kadangkala dipun tegesi “susu ageng”, — cobi, sampeyan pilih sugeng napa pilih suci? hihihi ….)

Sugeng enjing, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.
Boten punapa menawi sampeyan kagungan benten pemanggih.

Salatiga,
ing dina ‘ala’: Senin Kliwon, 20 Jumadilawal 1946, wuku Kuningan (1 April 2013)
RT Wijayantodipuro

2 responses to this post.

  1. Posted by lanang on 2013/04/04 at 1:10 pm

    yang biasa adalah sugeng. kalau wilujeng juga pernah diucapkan rtapi cjarang

    Reply

  2. Posted by sunar on 2013/07/15 at 5:30 pm

    Nampaknya kata “wilujeng enjing” hanya sering terdengar di daerah solo dan sekitarnya, tp di Yogya sekitarnya hampir tidak pernah kudengar. Lebih sering “sugeng enjing” . Maka saya sendiri merasa kurang sreg dengan kata wilujeng enjing, dsbnya.

    Reply

Leave a Reply to sunar Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: